W bieżącym numerze czasopisma
Podsumowanie nadzoru pedagogicznego wraz z przedstawieniem radzie pedagogicznej wniosków z pełnionego przez dyrektora nadzoru pedagogicznego

Dyrektor oraz inni nauczyciele zajmujący stanowiska kierownicze w szkole lub placówce sprawują nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w tych szkołach i placówkach, a w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe oraz u pracodawców, u których jest organizowana praktyczna nauka zawodu – także w stosunku do instruktorów praktycznej nauki zawodu.

W bieżącym numerze czasopisma
Zadania dotyczące budowania wizerunku szkoły

Jeśli w lokalnym środowisku osoby kierujące różnymi działami w szkole odbierane są jako wartościowe, zaradne, a jednocześnie przyjazne i potrafiące pomóc tym, którzy pomocy potrzebują, wówczas szkoła również odbierana jest jako atrakcyjna.

W bieżącym numerze czasopisma
Zasady gospodarowania środkami ZFŚS

Przyznawanie ulgowych płatności i świadczeń oraz wysokość dopłat uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu. To jedyne kryterium, według którego przyznawane są omawiane świadczenia.

W bieżącym numerze czasopisma
Odpowiedzialność szkoły w obszarze bezpieczeństwa uczniów

Na wstępie należy zaznaczyć, że chodzi o odpowiedzialność szkoły jako instytucji, a to oznacza, że odpowiedzialność dotyczy wszystkich podmiotów szkolnych. Punktem wyjścia do rozważań w tym zakresie są zapisy art. 6 pkt 1 oraz art. 7 ust. 2 pkt 6 Karty Nauczyciela – które stanowią, że nauczyciel jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć...

Zapoznaj się z całym bieżącym wydaniem czasopisma Administracja w oświacie

Bądź na bieżąco
Chcesz otrzymywać darmowy newsletter
z aktualnościami dotyczącymi administracji w szkole?
Ten serwis używa plików cookies zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza jej akceptację.