Dlaczego warto prenumerować czasopismo?

Miesięcznik „Administracja i Obsługa w Oświacie” przeznaczony jest zarówno dla dyrektorów, jak i kierowników administracyjno-gospodarczych, sekretarzy i referentów oraz innych osób odpowiedzialnych za sprawy administracyjne i gospodarcze szkoły.

Do współpracy zaprosiliśmy najlepszych specjalistów do spraw kadrowych oraz zarządzania majątkiem i nieruchomością szkolną (z urzędów gmin, biur obsługi finansowej oświaty, sanepidu, PIP-u, straży pożarnej i służby bhp).

Zamów

Dzięki publikacji:

Sprawdź, co możesz zyskać!
Szybko i wzorcowo opracujesz dokumenty oraz bezstresowo przejdziesz kontrole zewnętrzne (np. kontrolę PIP, kontrolę sanepidu lub nadzoru budowlanego)
Unikniesz błędów, za które grozi odpowiedzialność karna, dyscyplinarna lub finansowa
Uzyskasz sprawdzone, praktyczne wskazówki do zarządzania kadrą niepedagogiczną i majątkiem szkoły oraz klarowne wyjaśnienia zapisów prawnych
Prowadzona przez sekretarza oraz kierownika administracyjno-gospodarczego dokumentacja i korespondencja będą prawidłowe i zgodne z prawem – nie będziesz musiał sprawdzać tego codziennie
Poznasz nowe akty prawne i zalecenia organów prowadzących związane z pracą sekretarza i kierownika administracyjno-gospodarczego szkoły

Zamów już dziś!

Twój sekretarz oraz kierownik administracyjno-gospodarczy podniosą swoje umiejętności i profesjonalizm, będą doceniani przez nauczycieli i rodziców – staną się Twoją prawą ręką.

PRENUMERATA CYFROWA

  • 620 elektronicznych wydań miesięcznika
  • Roczny dostęp do portalu.
  ZŁ NETTO
  ZŁ BRUTTO
  ZŁ NETTO
  ZŁ BRUTTO