W bieżącym numerze czasopisma
Identyfikacja zbędnej dokumentacji

Ministerstwo Edukacji i Nauki skierowało do dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek pismo nr DKO-WNP.4092.108.2021.EL, w którym zwrócono uwagę, iż ministerstwo podjęło działania ukierunkowane na „odbiurokratyzowanie” szkół i placówek.

W bieżącym numerze czasopisma
Rezygnacja ze stanowiska przez dyrektora szkoły

Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole lub placówce, odwołuje nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w razie złożenia przez nauczyciela rezygnacji, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.

W bieżącym numerze czasopisma
Pedagog specjalny – nowy szkolny specjalista

Na mocy ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy Karta Nauczyciela wprowadzono szereg zmian dla szkół i przedszkoli.

W bieżącym numerze czasopisma
Nowe zasady awansu zawodowego nauczycieli po nowelizacji Karty Nauczyciela z 2022 r.

Już od dawna podnoszone były zarzuty w stosunku do obecnego systemu awansu zawodowego – że jest on nadmiernie zbiurokratyzowany i przestał spełniać swoje podstawowe cele, że został on wręcz strywializowany. 

Zapoznaj się z całym bieżącym wydaniem czasopisma Administracja w oświacie

Bądź na bieżąco
Chcesz otrzymywać darmowy newsletter
z aktualnościami dotyczącymi administracji w szkole?
Ten serwis używa plików cookies zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza jej akceptację.