Dlaczego warto prenumerować czasopismo?

 

Miesięcznik „Administracja i Obsługa w Oświacie” przeznaczony jest zarówno dla dyrektorów, jak i kierowników administracyjno-gospodarczych, sekretarzy i referentów oraz innych osób odpowiedzialnych za sprawy administracyjne i gospodarcze szkoły.

Do współpracy zaprosiliśmy najlepszych specjalistów do spraw kadrowych oraz zarządzania majątkiem i nieruchomością szkolną (z urzędów gmin, biur obsługi finansowej oświaty, sanepidu, PIP-u, straży pożarnej i służby bhp).

Dzięki publikacji:

  • szybko i wzorcowo opracujesz dokumenty oraz bezstresowo przejdziesz kontrole zewnętrzne (np. kontrolę PIP, kontrolę sanepidu lub nadzoru budowlanego)
  • unikniesz błędów, za które grozi odpowiedzialność karna, dyscyplinarna lub finansowa
  • uzyskasz sprawdzone, praktyczne wskazówki do zarządzania kadrą niepedagogiczną i majątkiem szkoły oraz klarowne wyjaśnienia zapisów prawnych
  • prowadzona przez sekretarza oraz kierownika administracyjno-gospodarczego dokumentacja i korespondencja będą prawidłowe i zgodne z prawem – nie będziesz musiał sprawdzać tego codziennie
  • poznasz nowe akty prawne i zalecenia organów prowadzących związane z pracą sekretarza i kierownika administracyjno-gospodarczego szkoły

Twój sekretarz oraz kierownik administracyjno-gospodarczy podniosą swoje umiejętności i profesjonalizm, będą doceniani przez nauczycieli i rodziców – staną się Twoją prawą ręką.

Zamów:

Prenumerata
CYFROWA
zł netto / zł brutto
zł netto / rok
zł brutto / rok
  • 10 elektronicznych wydań miesięcznika
  • Nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do aktualnych wydań czasopisma
  • Nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do archiwalnych wydań czasopisma

Potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się z nami!